© 2023 by Name of Site. Centrum edukacji dziecięcej "Zakątek Odkrywców"

Przedszkole niepubliczne

Czerwonak, ul. Zakątek 1

REKRUTACJA

DOKUMENTY

OPŁATY

KADRA

metoda projektu

LEGO Education

Programowanie

Wierząc, że jakość edukacji przedszkolnej jest kluczowa dla rozwoju najważniejszych

kompetencji życiowych i funkcji poznawczych, naszym podopiecznym oferujemy:


- kameralne grupy edukacyjne - składające się z 4-8 dzieci. Opiekę dydaktyczną nad

każdą z grup sprawuje nauczyciel wychowania przedszkolnego, który dobiera formy

i metody pracy do możliwości i preferencji dzieci.

 

- zajęcia edukacyjne oparte na podejściu projektowym i zabawie edukacyjnej, których celem jest wyposażanie dziecka w wysoko rozwinięte kompetencje poznawcze, umysłowe, i społeczne, pozwalającej na zdobywanie wiedzy globalnej, zachęcające do aktywnego udziału oraz powtarzania aktywności i utrwalania wiedzy/umiejętności w swobodnej zabawie,  w tym zintegrowane z tematem podstawowym aktywności stymulujące rozwój leksykalny, poznawczy, motoryczny, sensoryczny, emocjonalny, wspierające matematyczne, logiczne, algorytmiczne myślenie (m.in. wykorzystujące klocki LEGO, wielkoformatowe gry planszowe i fabularne, kodowanie i programowanie, zabawy matematyczne i teatralne, przeprowadzanie doświadczeń), bez konieczności udziału w dużej ilości rozproszonych tematycznie zajęć;

- zajęcia j. angielskiego zintegrowane tematycznie z realizowanymi projektami;

- zajęcia logopedyczne, gimnastyczne, rytmiczne;


- codzienny kontakt z dziećmi w zróżnicowanej grupie wiekowej pozwalającej czerpać z wiedzy, doświadczenia i pomysłów starszych oraz budować poczucie własnej wartości będąc inspiracją dla młodszych;

- kameralną społeczność przedszkolną wypełnioną rodzinną atmosferą, pełną wzajemnej troski i dbałości o jakość kontaktów między dziećmi, nauczycielami i rodzicami;


- bezpośredni kontakt rodziców z nauczycielami, możliwość bieżących konsultacji dot. rozwoju dziecka.


- pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Plan Pracy w Roku 2018/2019

EDUKACJA PRZE ZABAWĘ

KAMERALNE GRUPY

DOŚWIADCZANIE

WIEOZMYSŁOWE POZNAWANIE

WSPÓLNE TWORZENIE

NIEZWYKŁE SPOTKANIA

WZAJEMNE INSPIROWANIE

RADOŚĆ ZE WSPÓLNEJ ZABAWY

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now